Společnost HV HOLDING a. s. vznikla v roce 1999 s cílem vytvářet optimální finanční a obchodní podmínky pro společnosti v uskupení.

 

Jejím hlavním posláním je nejen správa majetku a obchodních podílů všech dceřinných společností, ale také zajišťování optimálních podmínek,

jak v oblasti strategické, tak i v oblastech správních, finančních, pojišťovacích atd.

 

Všechny společnosti v uskupení HV HOLDING a. s. jsou propojeny nejen majetkově, ale spolupracují i v oblasti výrobní, obchodní a při vývoji

nových výrobků.

 
 

HV HOLDING a.s.